Αρχή Υπηρεσίες
Web Sites

 

Web Sites

Με την ραγδαία εξέλιξη του Internet και την ανάπτυξη εκτεταμένων ευρυζωνικών δικτύων (ADSL) , τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν την διαφήμιση τους μέσω εταιρκών site . Επίσης πολλές απο τις εφαρμογές ERP (Enterprise Resource Planning) ξανασχεδιάζονται ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους μέσω browsers όπως ο Internet Explorer , FireFox κλπ , προσφέροντας έτσι την δυνατότητα πρόσβασης στις μηχανογραφικές διαδικασίες μίας επιχείρησης απο οπουδήποτε στον κόσμο υπάρχει Internet.

Οι Πελάτες αλλά και οι Προμηθευτές μίας επιχείρησης μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία που τους ενδιαφέρουν , να παραγγέλνουν και να πληρώνουν on-line , να παρακολουθούν τα στάδια εξέλιξης μίας παραγγελίας , την καρτέλλα τους καθώς επίσης και να πληροφορούνται οτιδήποτε τους ενδιαφέρει σε σχέση με τα προιόνται και υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση χωρίς την ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η ExcelSoft με την τεχνογνωσία που διαθέτει , σε εξελιγμένες πλατφόρμες ανάπτυξης ιντερνετικών εφαρμογών , και τις μεθοδολογίες σχεδιάσης και υλοποίησης που χρησιμοποιεί εγγυάται την υλοποίηση σύνθετων εταιρικών site που να καλύπτουν όλες τις διαδικασίες μίας σύγχρονης επιχείρησης.

 

 
Υπηρεσίες

services

H ExcelSoft αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα σε επίπεδο στρατηγικής ανάλυσης , σχεδιασμού διαδικασιών και τεχνολογίας υλοποίησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας , συνεργάζονται με τους πελάτες , με σκοπό την κατανόηση των αναγκών τους και των στρατηγικών στόχων τους αρχικά , και στη συνέχεια τον σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα σε ένα ραγδαία παγκοσμοιοποιούμενο περιβάλλον όπου η συχνή αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασίων και η άμεση αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι βασική προυποθέση για την επιβίωση.

Η εταιρία παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτες Ανάλυσης Απαιτήσεων και Αναγκών
  • Μελέτες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
  • Masterplan Υλοποίησης Πληροφορικών Συστημάτων
  • Διαχείρισης έργων πληροφορικής
  • Αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών